Hakkımızda

Kurukavak Köyü > Hakkımızda

Kurukavak Köyü Sosyal Yardımlaşma Derneği

Kurukavak Sosyal Yardımlaşma Derneği, köy hayatının korunması, geliştirilmesi ve köylüler arasında dayanışmanın sağlanması amacıyla kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur.

Köyler, ülkemizin doğal ve kültürel zenginliklerini barındıran önemli yerleşim alanlarıdır. Ancak, zamanla kırsal göç ve şehirleşme gibi faktörler nedeniyle köylerde yaşayan nüfus azalmış ve köy hayatı önemli ölçüde etkilenmiştir. Kurukavak Sosyal Yardımlaşma Derneği, bu duruma dikkat çekerek köyümüzün potansiyelini ortaya çıkarmak, yaşam kalitesini artırmak ve köy halkının refahını güçlendirmek için çalışmalar yürütmektedir.